wtorek, 14 października 2014

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szybko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak potra­fimy być ni­mi jutro?
~Phil Bosmans


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz